Defensem l'edifici la Rotonda

Defensem l'edifici la Rotonda - La Rotonda Barcelona

La Rotonda, antic Hotel Metropolitan, és un edifici modernista que l’arquitecte Adolf Ruiz i Casamitjana va projectar per Salvador Andreu, iniciant-se les obres l’any 1906 i finalitzant el 1918. De forma immediata va ser ampliat per l’arquitecte Enric Sagnier i Villavecchia. Figura inclòs al Catàleg Arquitectònic de Barcelona i és un dels 115 edificis de la Ruta del Modernisme.

 

Més Info:

http://sites.google.com/site/plataformalarotonda/home

 

 

ULTIMES NOTICIES

 

http://www.tv3.cat/videos/5141819/sentencia-la-rotonda

La situació actual

La situació actual - La Rotonda Barcelona

L’associació La Rotonda lluita judicialment contra un pla urbanístic, i una llicencia d’obres posterior, promoguts per la iniciativa privada i aprovats per l’Ajuntament de Barcelona, que han permès l’enderrocament de parts protegides de l’edifici original.

Tot seguit, es preveu edificar un enorme volum nou sobre la part protegida, pel que s’han modificat els paràmetres d’alçada i profunditat previstos al P.G.M., sense respectar les prescripcions de la Fitxa de Patrimoni de l’edifici. 

  

La Rotonda pertany a la memòria col·lectiva de tota la ciutat. Barcelona no pot renunciar a atorgar-li el valor identitari que l’edifici es mereix i que desapareixerà amb una actuació com la prevista. 

 

 

 

Foto: Façana original que ha estat parcialment enderrocada (àrea dins el requadre)  

La nostra proposta pel nou projecte

La nostra proposta pel nou projecte - La Rotonda Barcelona

Demanem legítimament que s’elabori un nou projecte, que restitueixi els valors arquitectònics de l’edifici protegit i respecti la seva essència, tot donant compliment a la normativa de Patrimoni que el protegeix. 

 

L’edifici resultant:

 

• Hauria de respectar la seva relació amb l’entorn protegit de l’Avenida Tibidabo i donar compliment al que mana la seva Fitxa de Patrimoni: “Manteniment del volum original de l'edifici”

 

• Per tant, no hauria d’ocupar l’espai lliure interior ni arribar a la tanca lateral de la finca veïna, generant una mitgera cega cap a un edifici protegit.

 

• Hauria de complir amb les alçades reguladores màximes i el nombre de plantes que regula el P.G.M., per donar compliment al que mana la seva Fitxa de Patrimoni “Qualsevol intervenció tendirà a la reducció de cossos afegits a la planta superior”.

 

• Finalment, hauria de tornar a reconstruir la part de la façana enderrocada de l’edifici original, per donar compliment al que mana la seva Fitxa de Patrimoni: “Conservació i restauració de les façanes principals de l'edifici”.

  

Foto: Alçat previst pel Passeig de Sant Gervasi. En el requadre, remuntes que ultrapassen l'alçada reguladora i que cal eliminar del projecte ja que comprometen l'essència de l'edifici protegit.

Primera sentència del TSJC

 

Benvolguts conciutadans,

més de tres anys desprès de posar en marxa la nostra associació per defensar una intervenció acurada i raonable a l'edifici la Rotonda tenim, per fi, una primera sentència judicial favorable, que ANULA i deixa sense efecte jurídic l'aprovació definitiva del Pla Urbanístic de La Rotonda, que s’ha de tornar a presentar a exposició pública.

En aquests tres anys s'ha enderrocat una part molt important del edifici, incloent elements protegits i també tot l'edifici Sagnier, un fet profundament lamentable.

Per altra banda, gràcies al vostre suport, hem pogut proposar i abonar dos dictàmens judicials independents que, com era evident, confirmen que el projecte aprovat no respecta ni la protecció de l'edifici ni els paràmetres urbanístics que el vinculaven al seu entorn.

Ara, quan la sentència obliga a replantejar el pla urbanístic i la llicència, que ha quedat en una situació compromesa, fora bo que l'ajuntament de Barcelona, i l'alcalde al seu davant, consideressin seriosament arribar a un acord positiu perquè tots acabem gaudint d'un edifici més equilibrat.

Esperem que sigui així. En cas contrari, seguirem fins on calgui, amb el vostre suport. Gràcies i enhorabona a tots!

 

Associació La Rotonda. En defensa del Patrimoni Històric i Cultural de Barcelona

La nostra associació. Donatius

Som una associació legalment constituïda i sense ànim de lucre, que es financia sense cap subvenció, a través dels donatius puntuals dels membres del Grup Impulsor i les persones simpatitzants amb la iniciativa.

 

Els donatius són benvinguts!

 

En el document adjunt pots consultar els comptes de la nostra associació desde la seva fundació.

Si vols fer un donatiu contacta amb plataformalarotonda@hotmail.com

Moltes gràcies!

La Rotonda Barcelona

Salvem la Rotonda

La Rotonda Barcelona